Een oude vriend…

Ik kwam vandaag een oude vriend tegen; we hadden elkaar lang niet gezien of gesproken en eigenlijk is dat is ook niet zo raar. We zijn vooral verbonden op afstand. Dat merk je, als je elkaar weer even spreekt; de wederzijdse interesse, de oprechte zorgen over elkaars welzijn. In de tijd waarin we leven draait het meer dan ooit om contacten op afstand maar het is extra fijn om te ervaren dat meer afstand juist tot extra veel verbondenheid kan leiden, juist nu.

Ik vond het een mooie begin van de 40dagentijd en ben benieuwd wat mij de komende tijd te wachten staat. Mijn doel is om bewuster te leven, meer te genieten van het goede en mij nog meer bewust te worden van wat er om mij heen gebeurd.

Aswoensdag, 17 februari 2021 – Anton van Dijken