Mijn Familie

Achtergrond:

Omdat ik een afstammeling ben van de familie van Strien heb ik een poging gedaan een genealogisch overzicht te maken van de geschiedenis van mijn familie. Ik concentreer mij vooral op de leden van de familie van Strien die mijn oma, Jannetje van Strien (07-03-1905 – 17-08-2000) persoonlijk heeft gekend of die zij gekend zou kunnen hebben. Daarnaast zijn ook de leden van de familie Heijnsdijk voor mij van belang omdat de moeder van mijn oma (mijn overgrootmoeder) een Heijnsdijk was. Ik ben vooral benieuwd naar de persoonlijke verhalen en verhoudingen; de leef- en werkomstandigheden en de foto’s van de directe familieleden van mijn oma.

Verder werk ik graag samen met anderen om de gehele familiegeschiedenis in kaart te brengen en de statistieken compleet te maken. Ik beschik inmiddels over veel informatie en documentatie.

Geschiedenis:

In 1670 vestigde Hendrik Cornelisse van Strien zich als eerste met deze geslachtsnaam op het eiland Wolphaartsdijk, in de Westkerkepolder. Hij was Dijkgraaf van de Westerlandpolder en werd op 21 juni 1674 benoemd tot schepen en gezworene van Oud Wolphaartsdijk. Hij was de stamvader van alle van Strien’s geboren of afkomstig van Wolphaartsdijk.

De oude kaart van Wolphaartsdijk

Boerderijen:

Vanaf 1700 is het zeker dat er zeven generaties Van Strien de Boerderij “Veldzicht” hebben bewoond. Mogelijk hebben alle elf generaties de boerderij bewoond. Tot september 2000 stond deze boerderij aan de Westkerkepolderweg 4. Echter, vanaf deze datum is de straatnaam gewijzigd in “Van Strienweg”. Deze wijziging is te danken aan het feit dat de familie al 300 jaar een belangrijke rol speelde in deze polder.

Een artikel uit de PZC.

Tussen 1706 en 1908 bewoonden verschillende telgen uit de familie tevens de boerderij aan de Batterijweg 2 in de Westkerkepolder. Hendrik van Strien, een oud-oom van mijn oma, was de laatste Van Strien op deze boerderij.

Op de Hofstede “Nooitgedacht” hebben vanaf ongeveer 1800 ook telgen uit de familie Van Strien gewoond. In 1966 is de laatste naar Amerika vertrokken. Ook de familie Heijnsdijk heeft op deze boerderij gewoond.

De familie van Strien tussen 1920 en 1925 en boerderij Veldzicht rond 1900

Familieverhoudingen:

Mijn relatie tot de familie ontstond via mijn oma. Zij was de dochter van Adriaan van Strien en Catharina van Strien-Heijnsdijk. Adriaan van Strien was de negende stamhouder die op de boerderij woonde. Zijn zoon, (mijn oma’s broer, Gijsbrecht van Strien) kwam als tiende in de rij van stamhouders. De oudste zoon van Gijsbrecht, Adrie van Strien, was de laatste bewoner van Veldzicht. Sinds 2015 is de boerderij eigendom van Stichting het Zeeuwse Landschap. De stichting heeft tussen 2017 en 2019 de schuur en de bijgebouwen gerestaureerd. Adrie is op de boerderij blijven wonen tot zijn overlijden op 21 mei 2021.

Het Zeeuwse Landschap bezint zich nu op een nieuwe bestemming voor de boerderij en plaatste een kort “In Memoriam” op de website.

Bron: https://mensenlinq.nl/overlijdensberichten/adriaan-adrie-strien-9099458/

Familieleden die op zoek zijn naar meer informatie kunnen contact opnemen via: mail@antonvandijken.nl Ik beschik over gegevens die terug gaan tot het jaar 1635. Op verschillende websites zoals bijvoorbeeld www.weumelinge.nl staan veel Van Strienen in de database.

Klik hier voor een uitgebreide fotogalerij van Boerderij Veldzicht. De galerij bevat foto’s van verschillende jaren. Update: foto’s van restauratie toegevoegd op 29-9-2017.

Video’s:

Interview met Adrie van Strien (11e stamhouder) voor de website Goestig.nl

Interview met Adrie van Strien (11e stamhouder) voor het TV-programma “Op ’t Hof”.

Boerderij Veldzicht begin jaren 80.