One Moment in Time – Dag 22 van 40 Dagen Heilige Herrie 2023

Dit jaar mocht ik vier bijdragen schrijven voor www.40dagenheiligeherrie.nl Op dag 22 (woensdag 15 maart 2023) verscheen de tweede bijdrage: “One Moment in Time” gebaseerd op de tekst van Lucas 14:12-15.

‘Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen.’ – Lucas 14:14

“One Moment in Time” van Whitney Houston roept grootse gedachten op bij mij. Niet alleen vanwege de titel: Geef mij een moment in de tijd maar ook die enorme krachtige stem die Whitney had roept iets op van onoverwinnelijkheid. Het is ook niet zo raar dat juist dit lied sterk verbonden was aan de Olympische Spelen van 1988 in Los Angeles. Wist je trouwens dat Los Angeles ook wel “City of Angels” (stad van Engelen) wordt genoemd?

De tekst uit Lucas geeft te denken: stel nou eens dat jij ooit een Olympische medaille zou winnen…wie nodigen we dan uit op het feestmaal?

Whitney zingt:

“I’m only one
But not alone
My finest day
Is yet unknown”

 Vertaling:

“Ik ben er maar één
Maar ik ben niet alleen
Mijn beste dag
Moet nog komen”

Deze woorden raken mij omdat ze voor mij iets zeggen over het feit dat ik keuzes moet maken in mijn leven maar ik hoef dat niet alleen te doen. Mijn beste dag moet nog komen. Dat moment in de tijd komt ook voor mij.
Even terug naar de Stad van de Engelen. Los Angeles is vooral bekend van glitter, glamour, Hollywood, succes en rijkdom maar denkend aan Lucas 14 heeft ook deze stad een heel andere kant: van armoede en daklozen bijvoorbeeld. Juist deze mensen horen welkom te zijn op ons feestmaal. Als dat moment in de tijd voor mij komt, heeft dat iets met hen te maken, nl hoe ga ik met hen om en hoe kijk ik naar hen….

Whitney raakt mij vervolgens opnieuw als ze zingt:

“Give me one moment in time
When I’m racing with destiny
Then in that one moment of time
I will feel
I will feel eternity”

Vertalen:

“Geef mij een moment in de tijd
als ik race met het lot
Dan zal ik, op dat moment in de tijd
De eeuwigheid ervaren

Je vindt de originele bijdrage hier: