“Sometimes Music is the only Medicine the heart and soul Needs”

Precies acht jaar geleden deden twee dominees, een zangeres, een biograaf met (fantastische) band en een Diaken iets nieuws….Een Top2000kerkdienst in de aula van een Zoetermeerse school omdat de kerk te klein was voor het aantal bezoekers. Er was veel interesse vanuit de media en een vervolg kon niet uitblijven: in de jaren die volgden zou het initiatief zich uitbreiden over het land.

Nog steeds blijven mensen het idee omarmen, ook in moeilijker tijden. Muziek was, is en zal altijd een bron van hoop en troost zijn, als al het andere al is gezegd en gedaan…in een Top2000kerkdienst mogen gebed, preek en zegen als een troostvol lied klinken en mag je zingen, luisteren, lachen of huilen.

“Sometimes Music is the only Medicine the heart and soul Needs” ❤🙏