Verbinding….!

De eerste anderhalve week van de 40dagentijd is alweer voorbij. Zelden verloopt deze tijd van soberheid en stilte zo luidruchtig en chaotisch, als in 2021. Iedereen heeft een mening over de aanpak van de coronacrisis en de zorgen zijn groot.

Toch is er ook een andere kant: door de grote veranderingen die we op dit moment doormaken proberen veel mensen anders te leven, anders te denken en ook anders te doen. Meer dan ooit zoeken we naar manieren om met elkaar in verbinding te komen. Het is een ontdekkingsreis die we waarschijnlijk nooit zo bewust hadden gemaakt, als er geen crisis was geweest. Plotseling ontdekken we dat bestaande technieken zoals de computer, smartphone en zelfs de smart-TV van heel veel waarde kunnen zijn. Niet vanwege de mogelijkheden van deze apparaten maar wel wat ze teweeg brengen in het leven van mensen.

Neem bijvoorbeeld deze nieuw begonnen week: via onze smart-TV volg ik vandaag twee totaal verschillende preken over hetzelfde bijbelgedeelte. Een verrijking die bij “gewoon” kerkbezoek niet zo gauw zal ontstaan. Mijn kerk, de PWZN, is bezig om een kerk-App, ontwikkeld door Donkey Mobile, uit te rollen. Waarom? om verbinding te zoeken met mensen uit de eigen kring maar ook van buiten. Morgenavond vergadert de projectgroep via Zoom. Het werk gaat dus door, ook als we niet fysiek in een ruimte zitten. En dan is er op dinsdagavond nog onze gespreksgroep “Reset”. Sinds oktober 2020 zijn we actief en proberen we, ook online, de verbinding met elkaar te blijven zoeken en gaan we in gesprek over het leven, ons geloof, de dingen die ons bezig houden.

Het leven is in een jaar tijd behoorlijk veranderd, in veel opzichten. Het kost soms tijd om te wennen aan nieuwe vormen maar…het is maar een vorm….als we oprecht verbinding met elkaar blijven zoeken is de vorm niet het belangrijkste element maar gaat het om de waarde van de verbintenis.

De 40dagentijd 2021 is minder stil, op een bepaalde manier nog steeds sober maar was zelden zo leerzaam en waardevol als nu…

Anton van Dijken, 28 februari 2021